Konačne rang liste za upis u prvu godinu osnovnih studija
Konačne rang liste za upis u prvu godinu osnovnih studija

U prilogu su date konačne rang liste za upis na prvu godinu studija Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Upis kandidata po konačnim rang listama će se vršiti 3, 4. i 5 jula. 2024. godine od 09 do 13h, na šalteru studentske službe.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

      1.       originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;

      2.       originalna svjedočanstva I, II, III I IV razreda završene srednje škole

      3.       kopija diplome “Luča” i original diplome na uvid

    4.       kopija biometrijske lične karte (ko nema biometrijsku ličnu kartu podnosi Izvod iz knjige rođenih i Uvjerenje o  državljanstvu), a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;

      5.       indeks sa unaprijed popunjenom prvom stranom

      6.       dvije identične fotografije (format za indeks)

      7.       jedan popunjen prijavni list (kupuje se u knjižari)

Kandidati koji su stekli pravo upisa, obavezni su da podnesu potpunu originalnu dokumentaciju zaključno sa 05.07.2024. godine, do 13 sati.

U skladu sa članom 3 Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang listi. 

Za kandidate koji ne budu donijeli potrebnu dokumentaciju za upis do 5. jula u 13 sati, smatraće se da su odustali od upisa.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.