Filozofski fakultet, 16.04.2018

Otvorena vrata za nikšićke gimnazijalceU cilju dobijanja informacija o mogućnostima i šansama za nastavak školovanja i odabir profesije, kojom se žele baviti, Filozofski fakultet je danas otvorio vrata za učenike završnog razreda Gimnazije »Stojan Cerović« iz Nikšića.

Da bi donijeli pravu odluku, da je ne bi odlagali i ostavljali za poslednji čas, nadajući se da će se ovo pitanje  iskristalisati samo od sebe, profesori i saradnici fakulteta su maturantima predstavili osam studijskih programa  Filozofskog fakulteta.

 

D e k a n a t  F i l o z o f s k o g f a k u l t e t a