Filozofski fakultet, 09.11.2018

Prezentacija Programa za rodne studije i trening Univerziteta IslandaPrezentacija Programa za rodne studije i trening Univerziteta Islanda

Centar za međunarodnu saradnju i UNU-GEST organizuju prezentaciju Programa za rodne studije i trening Univerziteta Islanda, na Fakultetu političkih nauka, 13. novembra, u 13.00 sati. 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore ima mjesto za jednog studenta za razmjenu na Univerzitetu Islanda za navedeni program. 

Kroz ovaj program je prošla i studentkinja Tereza Vujošević, čiju priču o iskustvu na Islandu možete pročitati u tekstu:  Prva Crnogorka na programu UN-a na Univerzitetu Island   

Program za rodne studije i trening (UNU-GEST) osnovan je 2009. godine. Dio je Univerziteta Ujedinjenih Nacija od 2013. godine. Misija UNU-GEST programa je da promoviše rodnu ravnopravnost putem edukacije, treninga i istraživanja.
UNU-GEST u saradnji sa Univerzitetom Islanda nudi jednosemestralni postdiplomski program (30 ECTS) u trajanju od 20 nedjelja (od januara do maja), koji se odvija u Rejkjaviku, na Islandu.


Program je fokusiran na koncepte jednakih šansi i rodne ravnopravnosti, i na strukture i mehanizme koji omogućavaju njihovu implementaciju.

Ciljna grupa programa su profesionalci/profesionalke, studenti/studentkinje i pripadnici/pripadnice civilnog društva.

Dokumenti