Filozofski fakultet, 26.11.2018

Organizovana NTC radionica za djecu, roditelje i studenteStudijski program za psihologiju je u saradnji sa NTC centrima Crne Gore i vrtićem Vini Pu (24.  novembra 2018. godine) organizovao NTC radionicu za djecu, roditelje i studente. Dječiji pisac i jedan od kreatora NTC programa učenja, Uroš Petrović, je postavljao zagonetke za djecu i ukazivao na važnost podsticanja imaginacije i asocijativnog mišljenja. Na konkretnim primjerima je demonstrirao superiornost razvojne pozicije djece u odnosu na svijet odraslih zbog spremnosti da na zagonetke produkuju veliki broj rešenja. Marina Jovanović je kao koordinatorka rada NTC centra u CG i vlasnica vrtića Vini Pu (u kom se sprovodi ovaj program) uputila prisutne na pedagoške efekte programa, a aktivnosti je moderirala dr Jelena Mašnić.