Filozofski fakultet, 21.01.2019

Drugo izdanje časopisa MJSSX

Objavljeno je drugo izdanje časopisa Montenegrin Journal for Social Sciences (MJSS, Crnogorski časopis za društvene nauke) za 2018. godinu.

U drugom broju iz 2018. godine  nalaze se radovi Ane Uher iz slovačke akademije nauka i umjetnosti koja piše o metodološkim osnovama istraživanja uticaja ratnih sukoba na određenoj teritoriji.

Saša Brajović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu piše o tri portreta Knjaza Danila a Slavica Stamatović Vučković sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore o Domovima JNA u Crnoj Gori.

O ulozi velikih sila i pokušaju reformi u Makedoniji 1908. godine piše Nada Tomović sa Filozofskog fakulteta, a Saša Knežević sa Fakulteta političkih nauka o ulozi Crne Gore u savremenim regionalnim inicijativama. Milan Šćekić sa Filozofskog fakulteta piše osvrt sa naučne konferencija Crnogorska 1918. – savremena percepcija i reinterpretacija.

Časopis MJSS izdaje Centar za Geopolitiku Filozofskog fakulteta u Nikšiću.  Indeksira se u više referentnih naučnih baza,a u toku 2019. godine časopis će  se evaluirati u međunarodnoj citatnoj bazi Scopus.