Filozofski fakultet, 28.02.2019

Filozofskom fakultetu odobreno finansiranje dva naučnoistraživačka projektaX

Ministarstvo nauke je prihvatilo za finansiranje 15 od 72 predloga najbolje ocijenjenih naučnoistraživačkih projekata prijavljenih na Konkurs za dodjelu grantova za naučno-istraživačke projekte. Prihvaćeni su projekti koji su ocijenjeni sa 90 ili više bodova (od ukupnih 100).

Filozofskom fakultetu iz Nikšića su odobrena 2 projekta:

Socio-kulturni identiteti djece na predškolskom uzrastu u Crnoj Gori. Rukovodilac ovog projekta je prof. dr Saša Milić, profesor Studijskog programa za pedagogiju Filozofskog fakulteta iz Nikšića. Partneri na ovom projektu su: Univerzitet u Zagrebu, Filozofski fakultet, Institut za društvena istraživanja i JPU »Bambi«.

Jačanje akadesmkog integriteta-interdisciplinarni istraživački pristup etičkom ponašanju u visokom obrazovanju. Rukovodilac ovog projekta je prof. dr Sanja Peković, Fakultet za turizam iz Kotora. Partneri na ovom projektu su International Institute for Research and Action on Academic Fraud and Plagiarism-Univerzitet u Ženevi i Ecole Polytechniqu, Pariz.

Realizacija projekta će početi marta 2019. godine sa rokom za implementaciju do 2 godine.