Filozofski fakultet, 21.03.2019

Treći sastanak konzorcijuma u okviru Erasmus + projekta KEYU Pirotu je održan, od 13. do 15. marta 2019. godine, treći sastanak konzorcijuma u okviru ERASMUS+ projekta pod nazivom Keep educating yoursef – KEY.

Sastanak je otvorila direktorka Visoke škole u Pirotu, prof. Emilija Popović i načelnica pirotskog okruga Dragana Tončić. Zatim je predstavnik Univerziteta Crne Gore, prof. dr Veselin Mićanović, glavni koordinator aktivnosti na prvom radnom paketu (WP1), predstavio plan rada tokom trodnevnog sastanka.

Na sastanku su predstavljena i analizirana: dosadašnja istraživanja sprovedena na temu potreba vaspitača u pogledu KPR, sistem, pravilnici i procedure KPR vaspitača, drugi oblici KPR vaspitača. Razmatrana je i uloga fakulteta i visokih strukovnih škola za vaspitače u KPR vaspitača, KPR vaspitača u Srbiji – kvalitativna analiza KPR na osnovu podataka ZUOV-a, KPR vaspitača u Crnoj Gori, i KPR vaspitača u Sloveniji.