Filozofski fakultet, 23.04.2019

Usavršavanje na Univerzitetu u Mariboru u okviru Erasmus + programaProfesor Filozofskog fakuteta Univerziteta Crne Gore doc. dr Marijan Premović boravio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Mariboru u sklopu razmjene akademskog osoblja Erasmus (trening) + KA 107, u periodu od 14. do 20. aprila 2019. godine. 

U toku boravka na Filozofskom fakultetu prisustvao je predavanjima profesora sa Studijskog programa za istoriju, upoznao se sa njihovim nastavnim metodama i izborom literature. Posebna pažnja posvećena je temama i metodologiji pisanja naučnih projekata. Profesor Premović održao je niz časova konsultacija sa studentima, razgovarajući o prikupljanju literature i temama kojima se bave. 

Razgovarao je sa dekanom Filozofskog fakulteta u Mariboru red. prof. dr Božidarom Kanteom, rukovodiocem Studijskog programa za istoriju red. prof. dr Darkom Frišom i njegovim zamjenikom doc. dr. Alešom Maverom o mogućnostima proširenja saradnje, planovima za razmjenu akademskog osoblja, zajedničkom učešću u naučnim projektima i organizovanju naučnih skupova. 

Doc. Premović svoj boravak na Fakultetu iskoristio je za istraživanja u Pokrajinskom arhivu i Univerzitetskoj biblioteci grada Maribora.

Broj posjeta : 386