Filozofski fakultet, 07.05.2019

Delegacija univerzitetskih profesora iz Crne Gore u posjeti univezitetima, naučnim ustanovama i privrednicima Irana

Na poziv kolega sa pet državnih univerziteta Irana, Vodoprivrednog udruženja Irana i predstavnika Vlade provincije Khorasan, univerzitetski profesori iz Crne Gore su krajem aprila 2019. godine bili u sedmodnevnoj posjeti naučnim ustanovama i privrednicima Irana. Crnogorsku delegaciju činili su prof. dr Svetislav G. Popović, dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, doc. dr Velibor Spalević sa Odsjeka za Geografiju Filozofskog fakulteta, doc. dr Goran Škatarić iz Nacionalnih parkova Crne Gore, predstavnik Univerziteta Donja Gorica i Deniz Frljučkić iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore.

Misija je imala za cilj produbljivanje i pojačavanje ranije uspostavljene naučno – stručne saradnje, uključujući tu i formalizaciju iste, kroz uspostavljanje Memoranduma o saradnji sa univerzitetima i drugim referentnim institucijama u Iranu, iz oblasti geonauka, životne sredine, urbanog i ruralnog planiranja, agrobiznisa, poljoprivrede i ruralnog razvoja: (1) Tarbiat Modares University, Noor, Mazandaran provincija; (2) Sari Agricultural and Natural Resources University, Sari, Mazandaran provincija; (3) Gorgan Agricultural and Natural Resources University, Gorgan, Golestan provincija; (4) Provincial Government of North Khorasan province, Bojnourd, North Khorasan provincija; (5) Nacionalnim parkom Golestan, Gorgan, Golestan provincija; (6) Vodoprivrednim udruženjem Irana.

Članovi delegacije su tokom boravka u Iranu po pozivu pred kolegama navedenih institucija održali sledeća izlaganja: (1) Predstavljanje Crne Gore kroz prezentaciju i diskusiju pripremljenu od strane doc. dr Velibora Spalevića, prof. dr Svetislava Popovića, doc. dr Gorana Škatarića, Deniz Frljučkića; (2) Predstavljanje Univerziteta Crne Gore kroz prezentaciju i diskusiju pripremljenu od strane prof dr Svetislava Popovića i doc. dr Velibora Spalevića, uz dodatne prezentacije o jedinicama UCG: Arhitektonski fakultet i Filozofski fakultet; (3) Predstavljanje Nacionalnih parkova Crne Gore kroz prezentaciju i diskusiju pripremljenu od strane doc. dr Gorana Škatarića, doc. dr Velibora Spalevića; (4) Predstavljanje Univerziteta Donja Gorica kroz prezentaciju i diskusiju pripremljenu od strane doc. dr Gorana Škatarića; (5) Predstavljanje poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore kroz prezentaciju i diskusiju pripremljenu od strane doc. dr Velibora Spalevića, doc. dr Gorna Škatarića, Deniz Frljučkića; (6) Predstavljanje agrobiznisa Crne Gore kroz prezentaciju i diskusiju pripremljenu od strane doc. dr Gorana Škatarića i doc. dr Velibora Spalevića; (7) Predstavljanje modeliranja erozije zemljišta i zaštite od poplava kroz prezentaciju i diskusiju pripremljenu od strane doc. dr Velibora Spalevića, doc. dr Gorana Škatarića i prof dr Svetislava Popovića.

U dinamičnoj, sadržajnoj, dobro organizovanoj posjeti, delegacija se upoznala sa brojnim laboratorijama navedenih institucija, oglednim imanjima, rasadnicima, a obavljena je i posjeta Nacionalnom parku Golestan.

Na kraju misije delegacije, poslije niza zapaženih predavanja, Vodoprivredno udruženje Irana prihvatilo kao zvaničan model i potpisalo ugovor o korišćenju modela za održivo gazdovanje u rječnim slivovima, zaštite od poplava i degradacije zemljišta razvijenog od strane tima istraživača iz Crne Gore, predvođenim doc. dr Veliborom Spalevićem.

 

Dodatni linkovi:

Sastanak akademske zajednice Irana sa naučnoistraživačkim timom iz Crne Gore i direktorima provincije Khorasan

https://khorasansh.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=d326ae04-04fe-4747-93e5-6205d6494a49&ObjectId=99fc2e84-018e-4524-809b-dab920584af0&WebpartId=04a61bbf-cfa0-413a-adbd-86be0414b9c0

Informacija o posjeti na web strani Vodoprivrednog udruženja Irana

http://wmsi.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1

The World News / Naučnici crnogorskih univerziteta posjetili Iran

https://theworldnews.net/me-news/naucnici-crnogorskih-univerziteta-posjetili-iran

Pobjeda / Produbljena saradnja u različitim oblastima

https://www.pobjeda.net/protected/listalica/2019-04-30/index.html#7/z

Energetski portal

https://www.energetskiportal.rs/delegacija-nacionalnih-parkova-crne-gore-boravila-u-iranu/

Portal analitika / Produbljena saradnja iz različitih oblasti

https://portalanalitika.me/clanak/333044/produbljena-saradnja-iz-razlicitih-oblasti

CDM / Naučnici crnogorskih univerziteta posjetili Iran

https://www.cdm.me/drustvo/naucnici-crnogorskih-univerziteta-posjetili-iran/

UCG / Arhitektonski fakultet

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1230/objava/44783-dekan-arhitektonskog-fakulteta-prof-dr-svetislav-g-popovic-boravio-u-studijskoj-posjeti-iranu

Broj posjeta : 443