Filozofski fakultet, 17.05.2019

Rok za uplatu neizmirene skolarine! 

Obavjestavaju se studenti Filozofskog fakulteta, sa svih studijskih programa i po svim nivoima studija i sa svih godina studija, da bez odlaganja i bezuslovno izmire sva dugovanja po osnovu skolarina zakljucno sa 25.5.2019.godine.

Nakon tog datuma ko ne izmiri dugovanja ce se brisati sa spiskova nastavnih predmeta.

Prilikom uplate studenti treba da upisu pored imena i prezimena i svoj JSK broj.

Broj posjeta : 269