Filozofski fakultet, 11.06.2019

Posjeta Građevinskom fakultetu u Beogradu u okviru bilateralnog projektaU cilju realizacije projekta ''Kreiranje geoprostorne baze podataka potencijalne solarne insolacije za teritoriju Crne Gore'' u okviru bilateralne naučnoistraživačke saradnje između Crne Gore i Republike Srbije, doc. dr Dragan Burić sa Studijskog programa za geografiju, Filozofskof fakulteta UCG, bio je u radnoj posjeti Odsjeku za geodeziju i geoinformatiku Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beograd, 27. i 28. maja 2019. godine.  

Tokom dvodnevnog boravka, pr Dragan Burić, kao rukovodilac projekta iz Crne Gore, razgovarao je sa dijelom članova istraživačkog tima iz Republike Srbije, koga čine: prof . dr Branislav Bajat (rukovodilac projekta iz Republike Srbije, Građevinski fakultet), prof. dr Jelena Luković (Geografski fakultet) i doc. dr  Milan Kilibarda (prodekan za nauku Građevinskog fakulteta).

U cilju uspješne realizacije projekta, na sastancima su koncipirane obaveze i pripremni radovi za istraživačke timove iz Crne Gore i Republike Srbije, a izražena je i obostrana želja za dalju saradnju.

Na bazi input podataka, a glavni su potencijalna insolacija za Crnu Goru, koja je data u okviru globalne mreže, dogovoreno je da se formira geoprostorna baza podataka sunčevog zračenja. U vezi s tim, dogovoreno je da dobijeni rezultati potencijane totale solarne energije (direktne i difuzne radijacie) na teritoriji Crne Gore budu dostupni široj naučnoj i stručnoj javnosti, putem izrade klimatskog WEB geoportala gdje će biti prikazani u vidu tematskih karti visoke rezolucije.

U sastavu istraživačkog tima iz Crne Gore su: doc. dr Dragan Burić, prof. dr Goran Barović, prof. dr Miroslav Doderović, dr Duško Vujačić, mr Ljubomir Popović i mr Mileva Brajušković.

Istraživački tim iz Republike Srbije čine: prof. dr Branislav Bajat, mr Ognjen Antonijević, prof. dr Milan Kilibarda, prof. dr Jelena Luković, mr Aleksandar Sekulić i mr Dejan Drobnjak.

 

Doc. dr Dragan Burić

Broj posjeta : 267