Filozofski fakultet, 25.09.2019

Doc. dr Marijan Premović i mr Sait Šabotić učestvovali na Međunarodnoj naučnoj konferenciji u BrčkomProfesori doc. dr Marijan Premović i mr Sait Šabotić, sa Studijskog programa za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, učestvovali su na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Brčkom 13. i 14. septembra 2019. godine. Konferencija je bila posvećena migracijama i njihovom uticaju na društvena i privredna kretanja na širem prostoru Brčkog od XVII do kraja XX stoljeća.

Tema saopštenja doc. Premovića bila je: Doseljavanje crnogorskog stanovništva na prostor sjeveroistočne Bosne, s posebnim osvrtom na Brčko u XVII i XVIII stoljeću. Mr Šabotić imao je izlaganje na temu: Uticaj muhadžirskih kretanja na običajne norme Bošnjaka sa posebnim osvrtom na područje Brčkog. Organizator ove dvodnevne naučne konferencije bio je: Centar za istraživanje moderne i savremene historije u Tuzli u saradnji sa Udruženjem građana porijeklom iz Sandžaka, Brčko distrikta.

Broj posjeta : 331