Filozofski fakultet, 16.10.2019

Debata Digitalne tehnologije i humanističke naukeU okviru festivala OTVORENI DANI NAUKE na Filozofskom fakultetu u Nikšiću održana je debata Digitalne tehnologije i humanističke nauke. Predstavnici naučne zajednice, državnih institucija i kompanija koje se bave procesom digitalizacije, predstavili su iskustva u korištenju savremenih informatičkih tehnologija u istraživačkom i naučnom radu.

Tokom rasprave predstavljena su različita iskustva upotrebe digitalnih tehnologija, a posebna pažnja posvećena je načinu obrade i prezentaciji naučnih znanja kao i dostupnosti materijala koji se koristi u istraživanjima. Debatu je otvorio Dekan Filozofskog fakulteta prof. dr Goran Barović, koji je ukazao na značaj učešća ove naučne institucije u ovogodišnjem program Otvorenih dana nauke. Barović je podsjetio da je u okviru Filozofskog fakulteta već pokrenuto nekoliko aktivnosti koje se odnose na upotrebu savremenih tehnologija u naučnom radu i naglasio da će taj segment biti jedan od prioriteta u funkcionisanju ove institucije. Debata je organizovana u okviru devetog festivala Otvoreni dani nauke, a projekat je organizovao Centar za Geopolitiku Filozofskog fakulteta. Iz ove naučne organizacije poručeno je da su ovom debatom pokušali da problematizuju pitanje uloge humanističkih nauka u naučnoj zajednici Crne Gore i da će ova tema  i u narednom periodu biti u fokusu njihovih aktivnosti. Najvažnije poruke koje su se čule u okviru debate Digitalne tehnologije i humanističke nauke biće publikovane u narednom broju naučnog časopisa Montenegrin journals for social sciences koji izdaje Centar za Geopolitiku Filozofskog fakulteta.

Broj posjeta : 308