Filozofski fakultet, 28.10.2019

Promocija knjige Inkluzivna praksa I. dio (Re/habilitacija u inkluziji) autora prof. dr Emire Švrake i sar.Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 24. oktobra 2019. godine održana je promocija studije Inkluzivna praksa I dio, u organizaciji i saradnji između Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu i Saveza udruženja osoba sa cerebralnom paralizom FBIH.

U svečanoj sali Filozofskog fakulteta, nakon uvodnih pozdravnih riječi dekana, prof.dr Gorana Barovića i dekanese prof.dr Arzije Pašalić sa Fakulteta zdravstvenih nauka Univerziteta u Sarajevu, u prisustvu studenata i profesora, o vrijednosti i aplikativnom značaju pomenute studije govorili su prof. dr Amra Mačak Hadiomerović, prof.dr Tatjana Novović, doc.dr Nada Šakotić i mr Anka Vukićević, koja je aktivno učestvovala u organizaciji ovog događaja.

O studiji su iz vizure autora govorili prof. dr Emira Švraka (autorka i urednica), prof. dr Arzija Pašalić i doc. dr Naim Salkić. Promociju, koja je, nakon planiranih izlaganja, izazvala plodnu diskusiju učesnika, vodila je i moderirala doc.dr Nada Šakotić.

Studija Inklzivna praksa I dio, namijenjena je širokoj ciljnoj grupi-studentima, pedagozima,  psiholozima, nastavnicima, ljekarima, socijalnim radnicima, defektolozima, terapeutima, predstavnicima obrazovne politike, te je njen značaj i primjenljivost u praksi od nesumnjivog značaja u različitim sferama. Opsežna studija strukturisana kroz 4 krupnije cjeline (Re/habilitacija u inkluziji, autorke E. Švrake; Modeli obrazovanja djece sa posebnim potrebama, autora Naima Salkića, Pedagoška i socijalna podrška inkluzivnim vrtićima i školama, autorke Berka Klinić i Ishrana djece, autorke Arzije Pašalić) i brojna potpoglavlja i teme, odslikava holistički pristup ovoj tematici, formalno i funkcionalno.

Promocija je protekla u atmosferi pune uzajamnosti i stručne diskusije, a ujedno i otvorila novu priliku za uspostavljanje zvanične dugoročne saradnje između naš dva fakulteta.

Dokumenti

Broj posjeta : 226