Filozofski fakultet, 11.12.2019

Praktične aktivnosti u vrtiću - Metodika upoznavanje društvaStudenti/studentkinje III godine Studijskog programa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje su u okviru predmeta Metodika upoznavanja društva, pod mentorstvom dr Mirkom Đukanovićem i mr Marijanom Blečić, realizovali planirane praktične aktivnosti tokom mjeseca novembra. U vrtiću "Sunce" (JPU "Dragan Kovačević"- Nikšić) jednom nedeljno realizovane su aktivnosti u okviru planiranih tema, među kojima izdvajamo: Moja porodica, Zanimanja, Planete itd. Poseban akcenat i u okviru ovog predmeta je na osposobljavanju vaspitača/vaspitačica da u potpunosti odgovore savremenim zahtjevima vaspitno-obrazovnog procesa na predškolskom uzrastu, ne samo u realizaciji, već i u stvaranju kreativnog ambijenta i materijala za učenje kroz igru. Dio atmosfere sa realizovanih aktivnosti donosimo na fotografijama.

Broj posjeta : 308