Filozofski fakultet

Poziv na konferenciju „Sociološka nauka, filozofsko i naučno znanje u funkciji progresa“
Poziv na konferenciju „Sociološka nauka, filozofsko i naučno znanje u funkciji progresa“

Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću u organizaciji Studijskog programa za sociologiju, 29. maja 2020. godine,  planira se održavanje međunarodne konferencije pod nazivom „Sociološka nauka, filozofsko i naučno znanje u funkciji progresa“.

Namjera konferencije je da okupi istaknute domaće i inostrane naučnike iz oblasti sociologije i ostalih društvenih nauka sa ciljem da se ukaže na dostignuti stepen njihovog teorijskog razvoja i doprinosa društvenom napretku. Konferencija će imati tri sesije: Interdisciplinarnost filozofskog i naučnog znanja, Konkretna komparativna sociološka istraživanja crnogorskog i drugih društava i Sociološka istraživanja crnogorskog multikulturalnog društva, drugih društava i njihova refleksija u društvenoj praksi.

Partneri u organizaciji ove međunarodne konferencije koja je posvećena doajenu sociološke nauke u Crnoj Gori Ratku R. Božoviću su Mediteranska asocijacija za sociologiju turizma, Studijski program za sociologiju i ekonomsko pravo, Univerziteta u Bolonji, Centar za istraživanje turizma Univerziteta u Kalabriji, Filozofski fakultet u Osijeku, Filozofski fakultet u Nišu,  Fakultet političkih nauka u Banja Luci i UNESCO katedra za obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava u Crnoj Gori. Kordinator konferencije je dr Nataša Krivokapić. Radovi prezentovani na konferenciji će biti objavljeni u časopisu Sociološka luča www.socioloskaluca.

Dokumenti

Broj posjeta : 488