Filozofski fakultet, 23.03.2020

NASTAVA ONLINEX

Poštovane kolege,

usled novonastale situacije a u skladu sa preporukama nadležnih tijela UCG, u obavezi smo realizacije nastave online. Sa tim u vezi, pozivam sve predavače da svoje aktivnosti usmjere ka održavanju kontinuiteta nastavnog procesa i da sva pitanja ili probleme riješe sa kolegom Milatović Vaskom, vaskom@ucg.ac.me

Pozivamo studente Filozofskog fakulteta da potraže pomoć od rukovodioca studijskih  programa ili prodekana za nastavu, ako budu imali problema prilikom preuzimanja sadržaja od pojedinih predavača. 

 

Srdačan pozdrav

Služba Dekanata

 

 

Broj posjeta : 601