Filozofski fakultet, 24.03.2020

VIRTUELNA NASTAVAX

Poštovane kolege,

danas je na Filozofskom fakultetu, u realizaciji doc.dr Rada Šarovića, organizovano ONLINE predavanje iz predmeta Sociološka istraživanja savremene porodice. Impresije studenata su pozitivne i zaključak je da, kroz aktivaciju digitalne učionice, koja omogućava interaktivno angažovanje svih učesnika, možemo u potpunosti realizovati nastavu, i bez ikakvih problema završiti studijsku godinu.

Pozivamo sve kolege nastavnike i saradnike Filozofskog fakulteta, da uspostave dinamičnu komunikaciju sa studentima, a svu vrstu pomoći i podrške, možete potražiti od našeg kolege Vaska Milatović vaskom@ucg.ac.me

Srdačan pozdrav,

Služba Dekanata

Broj posjeta : 633