Filozofski fakultet, 15.05.2020

Profesor Spalević sa Filozofskog fakulteta Unverziteta Crne Gore izabran za predsjedavajućeg Komiteta 9Na sastanku Generalne skupštine Evropske unije geonauka (The European Geosciences Union - EGU) održanom 5. maja 2020. godine, a 14. maja 2020. i zvanično objavljeno, na predlog prof. dr Claudio Zaccone-a, profesora sa Katedre za biotehnologiju Univerzitet u Veroni, Italija, inače predsjednika Odjela za sisteme zemljišta EGU, profesor Velibor Spalević sa Studijskog programa za geografiju Filozofskog fakulteta Unverziteta Crne Gore izabran je za predsjedavajućeg Komiteta 9: Interakcije zemljišta, životne sredine i ekosistema (SSS9: Soil, Environment and Ecosystem Interactions, https://www.egu.eu/sss/structure/).

Profesor Spalević je dugogodišnji član Evropske unije geonauka. Od 2014. godine učestvovao je u brojnim prethodnim organizacijama sastanaka Generalne skupštine Evropske unije geonauka. Sa timovima kolega iz ove organizacije sprovodio je brojna istraživanja i publikovao brojne naučne radove, radio kao mentor i/ili komentor na magistarskim i doktorskim programima.

Evropska unija geonauka (EGU) vodeća je organizacija u Evropi za istraživanje planete Zemlje, drugih planeta i svemira. S partnerskim organizacijama širom svijeta potiču temeljna istraživanja iz oblasti geonauka, uz primijenjena istraživanja koja se bave ključnim društvenim i ekološkim izazovima. Vizija ove naučne unije je ostvarivanje održive i pravedne budućnosti za čovječanstvo i za planetu.

Unija okuplja preko 20.000 članova iz cijelog svijeta. Članstvo je otvoreno za pojedince koji se profesionalno bave ili su povezani sa geonaukama, te planetarnim i svemirskim nauka i srodnim disciplinama, uključujući tu i studente, kao i starije penzionisane kolege naučnike.

Godišnja Generalna skupština EGU najveći je i najistaknutiji evropski geonaučni događaj koji iz godine u godinu privuče oko 15 do 16000 naučnika iz cijelog svijeta. Sjednice zasjedanja pokrivaju širok raspon tema, uključujući vulkanologiju, istraživanje planeta, unutrašnju strukturu Zemlje i atmosfere, klimu, kao i energiju i prirodne resurse. EGU je osnovan u septembru 2002. godine, a nastao spajanjem Evropskog geofizičkog društva (EGS) i Evropske unije geonauka (EUG), a sjedište je u Minhenu, Njemačka.

Broj posjeta : 631