Filozofski fakultet, 13.07.2020

Studijski program za obrazovanje učitelja tradicionalno bilježi veliko interesovanjeX

 

Za Studijski program za obrazovanje učitelja, na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u prvom upisnom roku popunjeno je svih, Konkursom predviđenih, 30 mjesta.

Rukovodilac Studijskog programa za obrazovanje učitelja doc. dr Dijana Vučković kaže da je ovaj program  tradicionalno interesantan maturantima, o čemu govori i posljednji upisni  rok za koji je  prijavljen 71 kandidat.

Rangiranje je, dodaje ona,  vršeno na osnovu uspjeha tokom srednje škole: opšti uspjeh, matura i dva predmeta koji su od posebnog značaja za struku.

“Smatramo da su se na ovom Studijskom programu udružile nekolike bitne pretpostavke koje očigledno prepoznaju svi oni koji se interesuju za upis. Naime, profesija učitelja sama po sebi je inspirativna, interesantna, duboko humana i usmjerena prema stvaralaštvu i kreativnosti. Osim toga, Studijski program za obrazovanje učitelja od 2017. godine akreditovan je po modelu 5+0 (integrisane osnovne i master studije), nastavni programi su inovirani, pa smo danas uporedivi sa vodećim evropskim programima iste ili slične profilacije.  Treći bitan faktor je povoljno stanje na tržištu rada. Racionalnom upisnom politikom i kontinuiranim osluškivanjem potreba na tržištu rada doprinijeli smo današnjoj povoljnoj situaciji u pogledu zapošljavanja diplomiranih učitelja”, kazala je Vučković.

Na ovom studijskom programu, dodaje ona, planiraju da u narednom periodu naprave nove iskorake i da Studijski program za obrazovanje učitelja dodatno unaprijede.

“Akcenat će nam biti na poboljšanju digitalnih kompetencija studenata, ali i nastavnika. Planiramo i da razvijemo kurikulume za STEM kompetenciju (integrisani sadržaji nauke, tehnologije, inženjeringa i matematike), kao i za građansku kompetenciju. Takve aktivnosti danas su aktuelne na najboljim učiteljskim programima u regionu i Evropi. Očekujemo da će naši novoupisani, ali i svi ostali studenti, imati kreativne ideje, pozitivnu energiju i volju da se uključe u pomenute, ali i mnoge druge aktivnosti”, zaključuje Vučković.

Ona je upisanim kandidatima čestitala na ostvarenim rezultatima uz želju da imju mnogo uspjeha tokom studije.

“Onim kandidatima koji nijesu uspjeli da se upišu želimo da u narednom roku ostvare pravo na indeks na nekom programu koji će odgovarati njihovim interesovanjima", poručuje Vučković.

 

Medijske objave:

https://www.antenam.net/drustvo/164672-studijski-program-za-obrazovanje-ucitelja-tradicionalno-biljezi-veliko-interesovanje

https://fosmedia.me/infos/drustvo/studijski-program-za-obrazovanje-ucitelja-tradicionalno-biljezi-veliko-interesovanje

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/285754/na-programu-za-obrazovanje-ucitelja-popunjena-sva-mjesta.html

http://www.rtvbudva.me/vijesti/studijski-program-za-obrazovanje-ucitelja-tradicionalno-biljezi-veliko-interesovanje/34463

 

Dokumenti

Broj posjeta : 721