Filozofski fakultet, 21.07.2020

KONAČNE RANG LISTE I OBAVJEŠTENJE O UPISU kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija -drugi upisni rok, Jul, 2020. godineX
Kandidati koji su stekli pravo na upis su u obavezi da preporučenom poštom dostave:
  • Indeks sa uredno popunjenom prvom stranom
  • Dvije identične fotografije u boji
  • Dva popunjena prijemna lista – ŠV obrazac

Upis je neophodno okončati zaključno sa 25. julom 2020. godine do 16 časova.

Rang liste: 

Dokumenti

Broj posjeta : 2747