Filozofski fakultet, 22.07.2020

Novi broj časopisa Montenegrin Journal for Social SciencesX

U izdanju Centra za Geopolitiku, Filozofskog fakulteta u Nikšiću, objavljen je novi broj naučnog časopisa Montenegrin Journal for Social Sciences (MJSS). U prvom broju časopisa u 2020. godini (Volume 4. 2020. Issue 1.) objavljeni su naučni radovi iz različitih oblasti humanističkih nauka, nekoliko prikaza knjiga, kao i nedavno objavljena deklaracija istoričara sa prostora bivše Jugoslavije: Odbranimo istoriju.

U najnovijem broju časopisa MJSS objavljena su istraživanja prof. Veska Garčevića o oblikovanju i razvoju “jugoslovenske ideje”.  Doc. dr Dragutin Papović, piše o administrativnoj podjeli Crne Gore nakon Drugog svjetskog rata i organizaciji lokalne samouprave, a Prof. dr Nenad Perošević o kulturno-prosvjetnim prilikama u oslobođenim krajevima Crne Gore, tokom Drugog svjetskog rata. Izdvajamo i naučni članak profesora Ekonomskog fakulteta u Banjaluci, Siniše Kurteša i Nikole Vidovića koji se bave uticajem pandemije Corona virusa na svjetske berzanske indekse.

Časopis Montenegrin journal for Social Sciences, kroz četiri godine rada pokušava da doprinese razvoju istraživačke zajednice i naučnih kapaciteta u humanističkim naukama, na Univerzitetu Crne Gore. Rezultat posvećenosti i ozbiljnog rada uređivačkog tima je i činjenica da se časopis indeksira u nekoliko značajnih indeksnih naučnih baza. Najznačajniji dio naučnih radova objavljuje se na engleskom jeziku, a stroga selekcija recenziranja članaka, uvažavanje svih savremenih metodoloških i organizacionih procedura uz eminentne članove međunarodne redakcije, ukazuju da će se časopis veoma brzo naći i na nekoj od najreferentnijih indeksnih baza u humanističkim naukama. Glavni i odgovorni urednik časopisa je Adnan Prekić, a članovi užeg uređivačkog kolegijuma: Živko Andrijašević, Dragutin Papović i Ivan Tepavčević.

 

 

 

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 433