Filozofski fakultet, 14.08.2020

Onlajn nastava na Filozofskom fakultetu X

Novonastale okolnosti izazvane pandemijom virusa Covid 19 navele su nas na traženje najprihvatljivijeg rješenja kojim bi se nastava i dalje odvijala na zavidno kvalietetan način, čemu smo i do sada težili. Posebnost Filozofskog fakulteta zahtijeva odvijanje intenzivne komunikacije, budući da brojni predmeti pored teorijskog znanja predviđaju i mnoge praktične aktivnosti. U cilju prevazilaženja novonastalih okolnosti, razmatrali smo brojne opcije koje nam nude pojedini onlajn modaliteti učenja. Uvažavajući specifičnosti nastavnih predmeta, mišljenja smo da ne možemo izdojiti jednu od platformi za učenje kao najprihvatljiviju, već da je kombinacija opcija ono što može dati dobar rezultat. Pri odabiru nama najboljih opcija komuniciranja, vodimo računa o lakoj pristupačnosti, interaktivnosti, odabiru najrelevantnijih izvora, arhiviranju elektronskog materijala, te pružanju mogućnosti napredovanja tempom koji studentu odgovara. Imamo u vidu jednostavan, a opet praktičan način dostave elektronskog materijala, budući da pojedine materijale odlikuje i zamašna memorija. Centar informacionog sistema Univerziteta Crne Gore omogućio nam je izuzetne uslove i stvorio nekoliko funkcionalnih opcija za rad u novom okruženju.

ZOOM aplikacija i MOODLE platforma omogućile su realizaciju nastave na efikasan način.  ZOOM aplikaciju izdvajamo kao prilično jednostavan vid izvođenja onlajn nastave, sa  posebnom naznakom vezanom za video komuniciranje. Na odabir ZOOM aplikacije naveli su nas njena pristupačnost, odličan video i audio kvalitet komunikacije, mogućnost dijeljenja interfejsa, te mogućnost snimanja razgovora. 

Fleksibilna razmjena elektronskog materijala, nesmetan pristup pohranjenim materijalima, dodavanje modula kojim možemo pospješiti funkcionalnost, neke su od za nas dragocjenih prednosti, te smo za komunikaciju sa studentima koristili i MOODLE platformu. Pogodnost platforme za rad sa studentima ogleda se i u činjenici da posredstvom MOODLE platforme  -aktivacijom određenih modula – možemo pratiti rad studenata, vršiti testiranje i evaluaciju rada, sve uz nesmetanu komunikaciju između aktera. Hardverska konfiguracija medija potrebna za ovu platformu je krajnje jednostavna, dok je korišćenjem tema moguće dodatno oblikovati izgled i funkcionalnost kursa. Pored nespornih prednosti oličenih u fleksibilnosti, bezbjednosti, besplatnom korišćenju, jednostavnoj proširivosti, za poteškoće u radu sa polaznicima navodimo nedovoljno poznavanje upravljanja alatima, te slabljenje performansi usljed velikog broja konekcija.

Za pomenute varijante, odnosno kombinacije onlajn komuniciranja opredijelili smo se, jer nam je prvenstveni zadatak zadržavanje kvaliteta rada, nastojanje da niko od studenata ne ostane uskraćen za nova znanja, te na kraju i unapređivanje vidova komuniciranja.

Broj posjeta : 2432