Filozofski fakultet, 04.10.2017

5TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BALKAN HISTORY STUDIESX

5TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BALKAN HISTORY STUDIES: ECONOMY OF BALKANS AND DAILY LIFE IN THE OTTOMAN EMPIRE ERA (27 SEPTEMBER–1 OCTOBER 2017, BLED/SLOVENIA)

 

 

            Doc. dr Marijan Premović, profesor Studijskog programa istorija na Filozofskom fakultetu u Nikšiću učestvovao je na 5TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BALKAN HISTORY STUDIES: ECONOMY OF BALKANS AND DAILY LIFE IN THE OTTOMAN EMPIRE ERA (27 SEPTEMBER–1 OCTOBER 2017, BLED/SLOVENIA). Izlaganje doc. Premovića bilo je pod nazivom ,,Nahiye Gorazde in Ottoman Censuses from the Second Half of the 15th Century". U prezentaciji rada prikazao je nahiju Goražde na osnovu Sumarnog popisa sandžaka Bosna iz 1468/69. i Poimeničnog popisa sandžaka vilajeta Hercegovina iz 1475/77. godine. Ovi osmanski popisi odlično nadopunjuju nedostatak izvora za rekonstrukciju naselja i naseljenosti u poznom srednjem vijeku. U sagledavanju ovog prostora koristio je istorijske, geografske i vojne karte. Mnoga sela sačuvala su svoja imena do danas. Ostala nepoznata sela uspješno je ubicirao i uporedio sa savremenim stanjem i tako unaprijedio neka dosadašnja saznanja.