Filozofski fakultet, 05.10.2020

Konkurs za upis na jednogodišnje magistarske studijeUNIVERZITET CRNE GORE

FILOZOFSKI FAKULTET

 

r a s p i s u j e

 

 

K O N K U R S

 

 

Za upis studenata na postdiplomske magistarske studije sljedećih studijskih programa Filozofskog fakulteta u Nikšiću:

 

Filozofija                                                            5

Sociologija                                                         5

Pedagogija                                                         5

Obrazovanje učitelja                                        5

Predškolsko vaspitanje                                     5

Inkluzivno obrazovanje                                     5

Istorija                                                              5

 

  1. Uslovi

Na Konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su stekli:

- diplomu odgovarajućih osnovnih studija (180 ili 240 ECTS kredita),

- diplomu postdiplomskih specijalističkih studija (60 ECTS kredita),

 

  1. Dokazi

Kandidat podnosi:

- popunjen formular  prijave (studentska služba Filozofskog fakulteta, u prilogu),

- ovjerenu fotokopiju diplome osnovnih studija,

- ovjerenu fotokopiju diplome postdiplomskih specijalističkih studija,

- uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim, odnosno postdiplomskih specijalističkim studijama,

- izvod iz matične knjige rođenih.

 

  1. Rokovi

Prijave na Konkurs podnose se isključivo elektronskim putem na mejl adresu magistarskeff@ucg.ac.me 5. i 6. 10. 2020. godine, uz obavezu slanja originalnih dokumenata isključivo putem pošte.

Rezultati konkursa biće objavljeni 07. 10. 2020. godine.

Upis kandidata izvršiće se 08. i 09. 10. 2020. godine.

Prijem studenata obaviće se 12. 10. 2020. godine u 10 h u amfiteatru Filozofskog fakulteta.

Nastava počinje 12. oktobra 2020. godine.

 

Konkurs je objavljen u dnevnom listu Pobjeda, dana 2. X 2020. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 850