Filozofski fakultet, 09.11.2020

Radna posjeta Rektora UCG Filozofskom i Filološkom fakultetu u NikšićuU petak, 06.11.2020. godine, na Filozofskom i Filološkom fakultetu organizovan je sastanak sa rektorom Univerziteta Crne Gore, prof. dr Danilom Nikolićem i dekanima Mašinskog i Arhitektonskog fakulteta, prof. dr Igorom Vušanovićem i prof.dr Svetislavom Popovićem. Rektor je posjetio ove dvije univerzitetske jedinice kako bi stekao bolji uvid u tehničko-organizacione uslove u kojima se odvija rad. Naime, prethodno su započeti dogovori koji se tiču nekoliko projekata usmjerenih na značajno poboljšanje infrastrukture dva fakulteta. Zadatak ove radne posjete bio je, između ostalog, nastavak i konkretizacija pomenutih dogovora, te bolje sagledavanje prioriteta i pronalaženje cjelishodnih rješenja. 

Sastanak je organizovan u dekanatu Filozofskog fakulteta, a tema ovog radnog susreta bila je planiranje konkretnih etapa uređivanja i sanacije zgrade ove dvije organizacione jedinice. Dekanka Filozofskog fakulteta, prof. dr Tatjana Novović, u razgovoru sa Rektorom i kolegama sa pomenutih fakulteta, ukazala je na ključne probleme i potrebe za sanacijom sistema za grijanje, adaptacijom ravnog dijela krova, uređivanjem fiskulturne sale, kao i podjelom studentske službe za dvije organizacione jedinice, a sve to u svrhu efikasnijeg i funkcionalnijeg djelovanja u daljem radu.

Dekanka Filološkog fakulteta, prof. dr Tatjana Jovović, istakla je važnost sanacije istočne fasade na zgradi fakulteta, budući da je u prethodnoj godini usaglašen dogovor oko projekta preuređivanja  ovog dijela zgrade, pa su na sastanku konkretnije utvrđeni koraci u pravcu urgentnog i što efikasnijeg rješavanja ovog pitanja. Stručne sugestije u ovoj sferi dao je prof. dr Svetislav Popović, koji će i u nastavku propratiti planirane radove.

Pored pomenutih tema, na sastanku su razmatrana i druga pitanja u vezi sa organizacijom nastave u aktuelnim okolnostima. Sastanku su prisustvovali i prof. dr Veselin Mićanović i doc. dr Dijana Vučković, prodekani na Filozofskom fakultetu.

 

Broj posjeta : 154