Filozofski fakultet, 18.11.2020

Istraživanje Udruženja mladih sa hendikepom Crne GoreUdruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) je dana 17. 11. 2020. godine organizovalo fokus-grupni intervju sa osobama sa invaliditetom sa područja opštine Nikšić. Intervju je realizovan u okviru istraživanja „Procjena uticaja novog korona virusa na troškove života osoba sa invaliditetom“. Širim istraživačkim projektom predviđeno je intervjuisanje osoba sa invaliditetom iz različitih sredina u tri crnogorske regije: sjeverne, južne i centralne. Moderator intervjua, realizovanog sa nikšićkom fokus-grupom u svečanoj sali Filozofskog fakulteta, bila je Nada Bošković, pedagog u UMHCG. Učesnike je na početku dvosatnog razgovora pozdravila dekanka Fakulteta, prof. dr Tatjana Novović.

Broj posjeta : 117