Filozofski fakultet, 11.01.2021

Prof. dr Dijana Vučković: Nagrada od kolega ima posebno značenjeX

Kad se nagrade dodjeljuju od strane kolega i bliskih saradnika, tada one svakako imaju posebno značenje, kazala je prof. dr Dijana Vučković koja je ove godine primila Priznanje Univerziteta Crne Gore za posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta.

Profesorica Vučković je priznanje dobila na prijedlog Vijeća Filozofskog fakulteta upućenog rektoru Univerziteta prof. dr Danilu Nikoliću.

Profesorica Vučković, vanredni profesor i prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta UCG-a iskazala je visok stepen angažovanja u radu svog Fakulteta. Autor je tri rada koji se nalaze u časopisima SSCI/A&HCI i Scopus i poglavlja u knjizi izdatoj od strane međunarodnog izdavača. Učestvovala je u četiri međunarodna projekta tokom 2020. godine, kao i u jednom nacionalnom naučnom projektu.

Goovoreći o uspjesima postignutim u ovoj godini, profesorica Vučković posebno izdvaja konferenciju o akademskom integritetu, koju je organizovala Evropska mreža za akademski integritet u saradnji sa nekoliko univerziteta, krajem aprila 2020. godine, u Dubaiju.

„Naučni odbor konferencije dodijelio je istraživanju čiji sam vodeći autor nagradu za najbolji rad. Ta mi je nagrada donijela naročito zadovoljstvo, jer je došla od strane naučnika koji se već dugo i studiozno bave akademskim integritetom. Metodologija koja je primjenjena u radu prepoznata je kao originalna, interesantna i primjenljiva i na druge teme i oblasti istraživanja“, kazala je profesorica Vučković.

 Trenutno, ona radi na realizaciji nacionalnog naučnoistraživačkog projekta Jačanje akademskog integriteta, a novi projekat, čiji je koordinator, pozitivno je ocijenjen na ovogodišnjem konkursu Ministarstva nauke.

Samostalno ili sa kolegama, radi na još nekoliko empirijskih istraživanja. Uglavnom, planira da i dalje  intenzivno radi uz očekivanje da će rezultati biti naučno interesantni i praktično primjenljivi.

“Drago mi je da oni koji dobro poznaju naš rad i koji su detaljno upoznati sa mjesecima i godinama koje ulažemo u istraživanja, u projekte i druge aktivnosti – prepoznaju kvalitet toga rada i uočavaju trud koji ulažemo. U tom smislu, ova nagrada za mene ima posebnu vrijednost. Veliko mi je zadovoljstvo što su me kolege predložile i izabrale“, kazala je profesorica Vukčević.

Ovaj vid nagrađivanja, zaključuje ona, prepoznaje kao način motivisanja koji Univerzitet Crne Gore ulaže u zaposlene nastavnike i saradnike.

 

Medijske objave:

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/502133/vuckovic-nagrade-od-kolega-i-bliskih-saradnika-imaju-posebno-znacenje

https://www.portalanalitika.me/clanak/vuckovic-nagrada-od-kolega-ima-posebno-znacenje

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 348