Elektrotehnički fakultet, 06.12.2017

2. kolokvijum - testovi i prvi rezultatiRaspakujte arhivu "kol 2.rar" i dobićete folder Testovi sa svim zadacima i fajl "zavrsio.ods" u kome su podaci za svakog studenta.  Ako iz nekog razloga ne možete da otvorite "zatvorio.ods", sa interneta instalirajte OpenOffice.
Prikazani bodovi su dobijeni na ispitu sa servera i služe samo za prvu informaciju. To nisu niti pravi, niti konačni bodovi. Nakon pregleda zadataka, neki studenti će dobiti manje, a neki više bodova.

Dokumenti