Elektrotehnički fakultet, 08.11.2017

Druga laboratorijska vježba



Druga laboratorijska vježba će se održati u sali L2 po rasporedu:
1. grupa, studenti sa neparnim brojem indeksa, od 12:15 do 13:00
2. grupa, studenti sa parnim brojem indeksa, od 13:00 do 13:45

Studenti mogu međusobno mijenjati grupe.