Filozofski fakultet, 10.11.2017

Odbrana magistarskog rada Sandre BijelićOdbrana magistarskog rada Obrazovanje za različitost u prvom ciklusu osnovne škole – Studija  slučaja: OŠ „Milija Nikšević” i OŠ  „Jagoš Kontić ”, kandidata Sandre Bijelić, 20.11.2017.godine, u svečanoj sali Filozofskog fakulteta u 12h.