Filozofski fakultet

Magistarski rad / Ivana Durutović
U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama, magistarski rad Komparativna analiza obrazovnih politika referentnih zemalja EU i regiona u domenu kreiranja kurikuluma za rano obrazovanje (od 0 do 3 godine), kandidatkinje Ivane Durutović, izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 33