Filozofski fakultet

Magistarski rad / Irena Petrović
Irena Petrović javno će braniti magistarski rad Uspješnost rješavanja problemskih zadataka u nastavi matematike u IV razredu osnovne škole, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Veselin Mićanović, Filozofski fakultet Nikšić, mentor
  2. Prof. dr Dijana Vučković, Filozofski fakultet Nikšić, član
  3. Doc. dr Marijan Marković, Prirodno matematički fakultet Podgorica, član

 

Javna odbrana obaviće se   24. 05. 2021. godine u  9  časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

Broj posjeta : 48