Filozofski fakultet

Magistarski rad / Dajana Kovačević
Dajana Kovačević javno će braniti magistarski rad Tumačenje priče u funkciji moralnog razvoja učenika: kako učenici razumiju moralne dileme?, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Dijana Vučković, Filozofski fakultet Nikšić, mentor
  2. Prof. dr Veselin Mićanović, Filozofski fakultet Nikšić, član
  3. Doc. dr Jelena Mašnić, Filozofski fakultet Nikšić, član

Javna odbrana obaviće se   29. 06. 2021. godine u  9 i 30  časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

Broj posjeta : 215