Filozofski fakultet

Magistarski rad / Marija Despotović
U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama, magistarski rad  Specifičnosti prvog ciklusa nastave matematike u radu sa djecom sa intelektualnim smetnjama, kandidatkinje Marije Despotović izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 112