Filozofski fakultet

Magistarski rad / Danka Rebronja
U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama, magistarski rad Stručno usavršavanje nastavnika prvog ciklusa osnovne škole u domenu inklizivnog obrazovanja , kandidatkinje Danke Rebronja  izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja

Broj posjeta : 125