Filozofski fakultet

Magistarski rad / Milica Sandić
U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama, magistarski rad Sociološka analiza uticaja nacionalne kulture na organizacionu kulturu - Osnovni sud u Podgorici, kandidatkinje Milice Sandić  izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja

Broj posjeta : 118