Filozofski fakultet

Magistarski rad / Stana Mareš
Stana Mareš javno će braniti magistarski rad Nacionalna obrazovna politika inkluzije Roma u interkulturalnom društvu današnjice u Crnoj Gori, pred Komisijom u sastavu:

  1. Doc. dr Biljana Maslovarić, Filozofski fakultet Nikšić, mentor
  2. Prof. dr Tatjana Novoić, Filozofski fakultet Nikšić, član
  3. Prof. dr Nada Šakotić, Filozofski fakultet Nikšić, član

Javna odbrana obaviće se   07. 07. 2021. godine u  13  časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta

Broj posjeta : 157