Filozofski fakultet

Magistarski rad / Marija Despotović
Marija Despotović javno će braniti magistarski rad Specifičnosti prvog ciklusa nastave matematike u radu sa djecom sa intelektualnim smetnjama, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof .dr Veselin Mićanović, Filozofski fakultet Nikšić, mentor
  2. Prof. dr Tatjana Novoić, Filozofski fakultet Nikšić, član
  3. Doc. dr Biljana Maslovarić, Filozofski fakultet Nikšić, član

 

Javna odbrana obaviće se   08. 07. 2021. godine u  8 i 30  časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

Broj posjeta : 147