Filozofski fakultet

Magistarski rad / Danka Rebronja
Danka Rebronja javno će braniti magistarski rad Stručno usavršavanje nastavnika prvog ciklusa osnovne škole u domenu inklizivnog obrazovanja pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Tatjana Novović, Filozofski fakultet Nikšić, mentor
  2. Prof. dr Nada Šakotić, Filozofski fakultet Nikšić, član
  3. Doc. dr Biljana Maslovarić, Filozofski fakultet Nikšić, član

Javna odbrana obaviće se   15. 07. 2021. godine u  10 i 30  časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

Broj posjeta : 111