Filozofski fakultet, 12.04.2018

Gostovanje doc.dr Janeza Drobniča sa Univerziteta Primorska u KopruX

U sklopu razmjene i  naučno-nastavne  saradnje između Filozofskog  fakulteta i Pedagoškog  fakulteta Sveučilišta u Kopru (Slovenija) na Filozofskom fakultetu  će u periodu od 30.3. do 30.6.2018.godine doc.dr Janez Drobnič  izvoditi nastavu,  mentorski i naučno istraživački rad na Studijskim programima: Sociologija, Predškolsko vaspitanje i Pedagogija.