Filozofski fakultet, 13.04.2018

Anketa za studenteCentar informacionog sistema će početkom naredne nedelje proslijediti anketu studentima prve godine, koji su preuzeli svoje live.ac.me studentske naloge.

U mejlu koji će studenti dobiti biće navedene sve potrebne informacije o tome kako mogu pristupiti anketi, tj. link za pristup anekti i šifra.

Vrijeme koje studenti imaju na raspolaganju za popunjavanje ankete je do 25. aprila t.g.

Napominjemo da je anketa kratke forme i da će svi studenti prve godine koji imaju live.ac.me naloge moći da joj pristupe, bez obzira gdje se nalazili, stoga, se nadamo aktivnijem učešću studenata.