Filozofski fakultet, 18.07.2018

Konačni rezultati II upisnog roka 2018/19.Upis kandidata i izdavanje uvjerenja na osnove studije obaviće se do 20. jula. Za upis je neophodan  indeks, 2 prijavna lista i 2 fotografije.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku ne izvrši upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang listi, odnosno njegovo mjesto ostaje slobodno za sljedeći konkurs.

Rang liste:

Dokumenti