Filozofski fakultet, 05.11.2018

Erasmus konkursiObjavljeni su konkursi sa sljedecim univerzitetima:

Univerzitet u Varšavi

Sveučilište u Zadru

Univerzitet u Marburg

Sve konkurse možete naci na linku: http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/28892-erasmus-konkursi-objavljeni-u-zimskom-semestru-2018-2019-akademske-godine