Filozofski fakultet, 14.12.2018

Jadranka Deletić, javno će braniti magistarski rad



Jadranka Deletić, javno će braniti magistarski rad Regionalni aspekti Mokre planine,  pred Komisijom u sastavu:

1.    Prof. dr  Miroslav Doderović, Filozofski fakultet Nikšić
2.    Prof. dr  Mihailo Burić, Filozofski fakultet Nikšić
3.    Prof. dr  Goran Barović,  Filozofski fakultet Nikšić


Javna odbrana obaviće se 21. 12. 2018. godine u 13 časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.