Filozofski fakultet, 18.12.2018

Gordana Knežević, odbrana magistarskog radaGordana Knežević,  javno će braniti magistarski rad  Profesionalno-stručne kompetencije u kontekstu nove paradigme ranog razvoja i učenja, pred Komisijom u sastavu:

1.    Prof. dr Tatjana Novović, Filozofski fakultet Nikšić
2.    Prof. dr Veselin Mićanović, Filozofski fakultet Nikšić
3.    Doc. dr Biljana Maslovarić, Filozofski fakultet Nikšić


Javna odbrana obaviće se   24. 12. 2018. godine u  10 i 30 časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.