Filozofski fakultet, 19.12.2018

Magistarski rad, Nevene BulajićMagistarski rad, Pedagoški okvir organizacije nastave problemskog tipa u drugom ciklusu osnovne škole, kandidatkinje Nevene Bulajić, izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.