Filozofski fakultet, 29.01.2019

Javna odbrana magistarskog rada Nevene BulajićNevena Bulajić,  javno će braniti magistarski rad Pedagoški okvir organizacije nastave problemskog tipa u drugom ciklusu osnovne škole ,  pred Komisijom u sastavu:

1.    Prof. dr Saša Milić, Filozofski fakultet Nikšić
2.    Prof. dr Tatjana  Novović , Filozofski fakultet Nikšić
3.    Prof.dr Katarina Todorović,  Filozofski fakultet Nikšić

Javna odbrana obaviće se 06.02. 2019. godine u 14 časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.