Filozofski fakultet, 03.06.2019

Magistarski rad Ljiljane JašovićMagistarski rad Analiza prirodnih i antropogenih elemenata kao resursa za razvoj turizma opštine Nikšić, kandidatkinje Ljiljane Jašović,  izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić, 03. 06. 2019.godine

Broj posjeta : 303