Filozofski fakultet, 05.07.2019

Jelena Šćepanović, odbrana magistarskog radaJelena Šćepanović,  javno će braniti magistarski rad Diferencirani pristup pri izvođenju nastave geometrije u I ciklusu osnovne škole,  pred Komisijom u sastavu:

1.    Prof. dr Veselin Mićanović, Filozofski fakultet Nikšić
2.    Doc.dr Dijana Vučković , Filozofski fakultet Nikšić
3.    Doc. Dr Marijan Marković, Prirodno matematički fakultet, Podgorica


Javna odbrana obaviće se 12. 07. 2019. godine u 10 časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

Broj posjeta : 472